எளிய தமிழில் CNC – அறிவியல் – இரா. அசோகன்

எளிய தமிழில் CNC – அறிவியல் – இரா. அசோகன்

$0.00

Categories: ,

Description

நூல் : எளிய தமிழில் CNC

ஆசிரியர் : இரா. அசோகன்

மின்னஞ்சல் : ashokramach@gmail.com

அட்டைப்படம் : லெனின் குருசாமி

guruleninn@gmail.com

மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி
மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com

வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com

உரிமை : Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “எளிய தமிழில் CNC – அறிவியல் – இரா. அசோகன்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SCSDO's eHEALTH

Let's Heal