ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் – அறிவியல் – அ. கி. மூர்த்தி

ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் – அறிவியல் – அ. கி. மூர்த்தி

$0.00

Categories: ,

Description

நூல் : ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்

ஆசிரியர் : அ. கி. மூர்த்தி

அட்டைப்படம் : லெனின் குருசாமி

guruleninn@gmail.com

மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி
மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com

வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com

உரிமை : Public Domain – CC0

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் – அறிவியல் – அ. கி. மூர்த்தி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SCSDO's eHEALTH

Let's Heal