பனை மரத்தில் மொத்தம் 34 வகை இருக்கின்றன. அவை:

 1. ஆண் பனை
 2. பெண் பனை
 3. கூந்தப்பனை
 4. தாளிப்பனை
 5. குமுதிப்பனை
 6. சாற்றுப்பனை
 7. ஈச்சம்பனை
 8. ஈழப்பனை
 9. சீமைப்பனை
 10. ஆதம்பனை
 11. திப்பிலிப்பனை
 12. உடலற்பனை
 13. கிச்சிலிப்பனை
 14. குடைப்பனை
 15. இளம்பனை
 16. கூறைப்பனை
 17. இடுக்குப்பனை
 18. தாதம்பனை
 19. காந்தம்பனை
 20. பாக்குப்பனை
 21. ஈரம்பனை
 22. சீனப்பனை
 23. குண்டுப்பனை
 24. அலாம்பனை
 25. கொண்டைப்பனை
 26. ஏரிலைப்பனை
 27. ஏசறுப்பனை
 28. காட்டுப்பனை
 29. கதலிப்பனை
 30. வலியப்பனை
 31. வாதப்பனை
 32. அலகுப்பனை
 33. நிலப்பனை
 34. சனம்பனை

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

SCSDO's eHEALTH

Let's Heal