தொகுப்பு – மு. சு. முத்துக்கமலம்

உலகம் முழுவதும் ஆங்கிலம் பயன்படுத்துபவர்கள் ‘Very’ எனும் சிறப்பைச் சேர்த்துப் பயன்படுத்தும் 128 சொற்களுக்கு மாற்றாக தனிப்பட்டச் சொற்களைக் கண்டறிந்து ஒரு இணையதளத்தில் பட்டியலிட்டுள்ளனர்.

அந்தப் பட்டியலிலுள்ள சொற்களின் பட்டியல் இதுதான்.

 1. very hard-to-find – rare
 2. very heavy – leaden
 3. very high – soaring
 4. very hot – sweltering
 5. very huge – colossal
 6. very hungry – starving
 7. very hurt – battered
 8. very important – crucial
 9. very intelligent – brilliant
 10. very interesting – captivating
 11. very large – huge
 12. very lazy – indolent
 13. very little – tiny
 14. very long – extensive
 15. very long-term – enduring
 16. very loose – slack
 17. very loud – thunderous
 18. very mean – cruel
 19. very messy – slovenly
 20. very necessary – essential
 21. very nervous – apprehensive
 22. very nice – kind
 23. very noisy – deafening
 24. very often – frequently
 25. very old ancient
 26. very old fashioned – archaic
 27. very open – transparent
 28. very painful – excruciating
 29. very pale – ashen
 30. very perfect – flawless
 31. very poor – destitute
 32. very powerful – compelling
 33. very pretty – beautiful
 34. very quick – hushed
 35. very quiet – hushed
 36. very rainy – pouring
 37. very rich – wealthy
 38. very sad – sorrowful
 39. very scared – petrified
 40. very scary – chilling
 41. very serious – grave
 42. very sharp – keen
 43. very shiny – gleaming
 44. very short – brief
 45. very shy – timid
 46. very simple – basic
 47. very skinny – skeletal
 48. very slow – sluggish
 49. very small – petite
 50. very smart – intelligent
 51. very smelly – pungent
 52. very smooth – sleek
 53. very soft – downy
 54. very sorry – apologetic
 55. very special – exceptional
 56. very strong – forceful
 57. very stupid – idiotic
 58. very sure – certain
 59. very sweet – thoughtful
 60. very talented – gifted
 61. very tall – towering
 62. very tasty – delicious
 63. very thirsty – parched
 64. very tight – constricting
 65. very tiny – minuscule
 66. very tired – exhausted
 67. very ugly – hideous
 68. very unhappy – miserable
 69. very upset – distraught
 70. very warm – hot
 71. very weak – frail
 72. very well-to-do – wealthy
 73. very wet – soaked
 74. very wide – expansive
 75. very willing – eager
 76. very windy – blustery
 77. very wise – sage
 78. very worried – distressed
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

SCSDO's eHEALTH

Let's Heal